Прахосмукачка

VC3011L

Технически характеристики
Описание
Обща информация

Описание

  • Мокър и сух режим на работа.
  • 99% ефективност при запрашеност до 1 mg/m³. Клас L съобразно EU стандартите
  • Проахосмукачка подходяща за работилници и сервизи

Технически характеристики

Мощност
 
1.000 W

Макс. дебит
 
216 m³/h

Мощност на засмукване
 
21 kPa


Емблеми

Система за почистване на филтъра „Push & Clean”