Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Представените резултати: 
Сравнение: 0
Максимум четири продукта
Мощност
1.000 W
Макс. дебит
216 m³/h
Мощност на засмукване
21 kPa
Клас на запрашеност
Мощност
1.050 W
Мощност на засмукване
22 kPa
Клас на запрашеност
Макс. дебит
2,0 / 3,5 m³/min
Мощност
1.050 W
Мощност на засмукване
22 kPa
Клас на запрашеност
Макс. дебит
2,0 / 3,5 m³/min
Мощност
1.000 W
Макс. дебит
216 m³/h
Мощност на засмукване
21 kPa
Клас на запрашеност
Мощност
1.000 W
Макс. дебит
216 m³/h
Мощност на засмукване
21 kPa
Клас на запрашеност
Мощност
1.200 W
Макс. дебит
222 m³/h
Мощност на засмукване
25 kPa
Клас на запрашеност
Мощност
1.050 W
Макс. дебит
210 m³/h
Мощност на засмукване
22 kPa
Мощност на вкл. машина
2.400 / 2.600 W
Мощност
1.050 W
Макс. дебит
210 m³/h
Мощност на засмукване
22 kPa
Мощност на вкл. машина
2.000 W
Мощност
1.050 W
Макс. дебит
210 m³/h
Мощност на засмукване
22 kPa
Мощност на вкл. машина
2.000 W
Мощност
1.200 W
Мощност на засмукване
25 kPa
Клас на запрашеност
Макс. дебит
4,5 m³/min
Мощност
1.200 W
Мощност на засмукване
25 kPa
Клас на запрашеност
Макс. дебит
4,5 m³/min